Materiály

Bezpečnost, prevence, záchrana
Bezpečnost kajakáře
Charakteristika vodního prostředí
Jachting pro potřeby kapitánů VS
Jak na opravy
Kam a jak na vodu
Kapitánská zkouška okr. 1
Kapitánská zkouška okr. 2
Kapitánská zkouška okr. 3
Meteorologie
Plavání 1
Plavání 2
Příroda okolo vody
Skautský jachting
Teorie a metodika plavby
Typy oplachtění pramic
Základní plavecký výcvik
Zátěžové tabulky
Závěs kormidla
Závodní pravidla jachtingu
Závodní taktika

Odkazy

Materiály ke studiu